Roztancovaná miestnosť plná krehkej nápaditosti

To čo nás spojuje je klbko, ktoré sa pokúšame rozplietať. V nekonečných variáciách obrazov života sa to darí menej alebo viac. Hľadáme silu pre ďalší zápas a vodný zdroj pre pohon turbín. Čakáme na inšpiráciu a odháňame zmar a depresiu. Veterný vír roztáčame do smeru, ktorý prinesie úľavu a nie opačne. Nikdy nie sme mäkký a poznáme pojem cieľ. Vedie nás zmysel ako princíp každého počinu.

V motívoch je zahalené tajomstvo motivácie

Plátna majú skvelú vlastnosť. Dokážu zaviňovať. Dokonca úplne čisté a prázdne. Pridaním farby zvýšime prítulnosť. Obrazy na plátne sú už tretím stupňom báječného zážitku. Nasleduje obsah a hĺbka podania. Čistá kreativita či nesporná vierohodnosť. Vo finále je to niečo, čo naozaj chceme.

Contacts:
Posted by: on