Staré versus nové

Staletími dané stereotypy často na vesnicích přetrvávaly ještě do nedávných let. Rolník, hospodář prováděl v podstatě bezodpadové ekologické zemědělství. Nástup velkovýroby a rozvoj mechanizace to vše ale změnil. Přišly stroje, nafta, oleje, chemická hnojiva, prostředky k ošetřování plodin proti škůdcům. Přibývaly nerecyklovatelné odpady – zvláště plasty. Vesnice již nemohla dále fungovat ve změněných podmínkách starým způsobem.

Následky vývoje

Lidé sami časem pocítili, že nic už není, jak bývalo. Náhle se v kdysi čistých studních začaly objevovat dusičnany, občas propukla žloutenka ze studny infikované organickým znečištěním z polí. Náhle vyvstaly nové potřeby, měli-li lidé žít kvalitně, jako dřív. Kanalizace a s ní http://www.tvs-centrum.cz/vystavba-a-opravy-kanalizace-7 vodovodní přípojka nezávadné vody začaly být nutností.

Staré versus nové
4.3 (86.67%)3
Contacts:
Posted by: on