Stromoví kněží

Druid. dávný kněží, mág bydlící o samotě mezi vysokými, starými stromy. Sbírající kořínky a bylinky na lektvary, věštící budoucnost. Jak ji věštil? Inspirovaly jej k tomu právě okolní stromy. Ty byly pro něj natolik posvátné a magické, že k nim se svými soukmenovci choval největší úctu. To vedlo k vzniku keltského horoskopu, jehož k předpovídání budoucnosti využíváme i my.

Stromoskopem k poznání

Zkuste jinou, speciální metodu k odhalení budoucnosti, k odhalení Vaší životní cesty. Zjistěte, jakým stromem jste. Co tím myslím? V keltském horoskopu najdeme výhradně stromová znamení. Žádná zvířata, mytické bytosti ani osobnosti v něm nefigurují. Pouze Cedry, Jilmy, Lípy a podobně. Ty zastupují lidské vlastnosti, ať už kladné či záporné. Lidské osudy, rovněž kladné i záporné. Zjistěte tedy díky nám, co čeká právě Vás.

Contacts:
Posted by: on