Zmapování situace

Při koupi domu zpravidla nevíte, jak a kudy vedou všechna důležitá potrubí pro spolehlivý odtok splaškové vody. Revize kanalizace Praha Vás těchto starostí zbaví. Máme nejmodernější prostředky ke zjištění kudy trubky vedou a pomocí monitorovací sondy určíme, kde je místo závady. Je dobré nechat si provést tuto prohlídku, která bude zdokumentována a uložena na elektronickém nosiči.

Ušetřete za opravy

Děsí Vás možnost, že vlivem ucpání odpadů  vytopíte sousedy? Do zdi nevidíte, a proto jsme tu my, kanalizace Praha a s pomocí naší techniky Vám provedeme prohlídku stávajícího stavu a navrhneme řešení. Ne vždy se jedná o radikální zásah, ale výměnou starých trubek předejdete horší situaci s následnou havárií. Jsme schopni provést kontrolu potrubí celého domu, tak popřemýšlejte a zavolejte.

Contacts:
Posted by: on